ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Go down

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Post by Admin on Fri Mar 16, 2018 1:39 pm

О.З. Микитин, к.т.н., доц.
Національний університет «Львівська політехніка», Україна
Expertus.lviv@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Стандартизація та підтвердження відповідності є актуальними питаннями для кожної економіки. Ці інструменти, життєво важливі для забезпечення і конкурентоспроможності підприємств, і інтеграції у міжнародну торгівлю, і захисту прав споживачів. Проте суворим випробуванням для кожної системи MSTQ (метрологія стандарти випробування якість) стає регуляторна база, яка визначає обов’язки держави та виробників та яка встановлює обов’язкові вимоги з безпеки та інформування щодо присутньої на ринку продукції. Відповідно, будь-які вдосконалення інфраструктури MSTQ будуть
ефективними лише якщо регуляторна база країни є ґрунтовною, дійовою та відповідає кращому міжнародному досвіду.
Вступ України до СОТ та її наміри щодо тіснішої інтеграції з Європейським Союзом, зобов’язують країну адаптувати свою систему технічного регулювання. Ця реформа дозволить перейти від старої системи обтяжливого, контролю та широко розповсюджених обов’язкових стандартів до сучасніших та сприятливіших до бізнесу підходів державного управління, які надають підприємствам можливості запроваджувати інновації, залучати сучасні технології, розробляти нові товари. А завдяки ефективному ринковому нагляду це могло б також посилити безпеку для споживачів. Така система поліпшила б конкурентоспроможність України, посилила конкуренцію і у такий спосіб забезпечила б кращі асортимент та ціни для споживачів [2].
В умовах лібералізації міжнародної торгівлі середній рівень тарифного захисту ринку промислових товарів в ЄС для України коливається у межах 4,4% - 5%. Тому основними перешкодами у торгівлі промисловими товарами з ЄС є не імпортні тарифи, а технічні бар’єри.
Система технічного регулювання в ЄС вважається найбільш ефективним та успішним прикладом усунення технічних бар’єрів у торгівлі. Європейська технічна модель базується на принципах «Нового» та «Глобального» підходів, вперше сформульованих у 1985 та 1989 роках.
Відповідно до цих принципів основні вимоги до безпечності та якості продукції містяться у технічних регламентах ЄС та є обов’язковими для виконання, в той час як гармонізовані стандарти ЄС є добровільними. При цьому, відповідність продукції одному із гармонізованих стандартів ЄС (розроблюються у рамках технічних регламентів) розглядається як загальне задоволення базових вимог, передбачених тим чи іншим технічним регламентом. Контроль за дотриманням вимог, передбачених технічними регламентами здійснюється шляхом ринкового нагляду, а не контролю виробничого процесу.
Станом на 2017 рік у процесі реформування системи технічного регулювання:
• розроблено нові базові Закони України, понад 80 нормативно-правових актів, схвалено Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року;
• прийнято 56 технічних регламентів, 53 з яких розроблено на основі актів законодавства ЄС, 49 технічних регламентів вже є обов’язковими до застосування (із 27 актів європейського секторального законодавства, визначених Додатком ІІІ до Угоди про асоціацію, прийнято 24 технічних регламенти, з яких 23 вже є обов’язковими до застосування);
• затверджено Програму розвитку еталонної бази на 2018-2022 роки;
• скасовано 14475 застарілих міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року;
• фонд національних стандартів становить 23677 національних стандартів, з яких – 13211 міжнародні та європейські стандарти;
• НААУ забезпечує представництво України у Європейській кооперації з акредитації (ЕА), Міжнародному форумі з акредитації (IAF) та Міжнародній кооперації з акредитації  лабораторій (ILAC) [2].
На цей час прийняті як національні усі (4161) гармонізовані європейські стандарти під акти європейського законодавства, визначеного Додатком ІІІ до Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, крім тих, застосування яких надає презумпцію відповідності європейському регламенту щодо будівельних виробів (Regulation  № 305/201).
Загальна кількість прийнятих у 2017 році національних стандартів становитиме не менш ніж 1433, з яких 1353 – міжнародні та європейські стандарти, прийняті як національні (Рис.1)Рис. 2. Прийняття та перегляд технічних регламентів в Україні:
а – у 2014 – 2017 роках; б – у 2017 році [1].

Поточне співробітництво України та ЄС у сфері технічного регулювання здійснюється в рамках чинного Порядку денного асоціації Україна – ЄС, реалізації програми бюджетної підтримки  «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС», спільних проектів причетних відомств України та окремих держав-членів ЄС.
Загальною метою такого співробітництва є наближення законодавчої бази України у сфері технічного регулювання до вимог ЄС та СОТ, у тому числі, перехід від обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності, прийняття технічних регламентів, узгоджених з Директивами Нового Підходу ЄС, перегляд і заміна старих стандартів (ГОСТ) та запровадження стандартів ISO (International Organization for Standardization) та Європейських стандартів, створення системи ринкового нагляду, оновлення та модернізація матеріальної бази, реформування та зміцнення інституціональної бази забезпечення якості тощо. [3].

Список використаних інформаційних джерел
1. Тези виступу директора департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку Віткіна Леоніда Михайловича на засіданні науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, 27.12.2017, м. Київ. [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&isSpecial=True&tag;
2. Технічне регулювання в ЄС [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine+-+EU+export-import+helpdesk+/Non-tariff+regulation;
3. Гармонізація технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності, угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів [Електронний  ресурс]. – Режим  доступу: http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/materials/AA_title_4/barriers/harmonisatio

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum