ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Go down

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 1:04 pm

В.А. Павлова, д.е.н., професор
Університет імені Альфреда Нобеля, Україна


ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Створення інтегрованих систем управління якістю стає нагальною потребою сучасності і одним з головних напрямів діяльності підприємств.
Найбільш розповсюдженими елементами такої системи (ІСМ) є ті, що базуються на взаємозв’язку міжнародних стандартів: ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів) [1]; ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements (Системи управління якістю. Вимоги) [2]; ISO 14001:2015 Enviromental management systems – Requirements with guidance for use (Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування) [3]; ISO 45001 Occupational health and safety (Системи управління охороною праці та охорони праці) [4].
Нами було проаналізовано взаємодію процесів управління ІСМ в ПАТ «Торгова корпорація», створеної у комплексі та за модельним і процесним підходами, що надає можливість підвищувати задоволеність споживачів шляхом її постійного удосконалення, проводити заходи з охорони навколишнього середовища, захисту персоналу. Всі процеси системи взаємопов’язані та утворюють непереривний цикл.
Головним діючим компонентом ІСМ є споживач – його вимоги на «вході» та задоволеність кінцевою пропозицією та послугами на «виході». У взаємовідносинах з споживачами важливе місце займає обмін інформацією, який повинен мати двосторонній характер. Взаємодія та організація зворотного зв’язку з споживачами та зацікавленими особами, вивчення їх думки, очікувань та пропозицій з поліпшення якості та номенклатури асортиментного портфелю, роботі з охорони праці, здійснюється керівництвом за відповідними напрямами шляхом: переписки; спілкування за допомогою електронних комунікацій; особистого інтерв’ю, відвідування, прямих контактів тощо.
ПАТ в процесі розробки інтегрованої системи якості було використано вісім загальноприйнятих принципів якості [1].
Досліджувана організація розвиває філософію непереривного удосконалення в усій організації. Зусилля з удосконалення приводяться до дії цілями, які визначаються політикою в області якості пропозиції та якості обслуговування. Причини встановлених невідповідностей вивчаються і приймаються відповідні корегуючі заходи, спрямовані на попередження їх повторення. Попереджувальні заходи здійснюються щоб ліквідувати невідповідності.
Моніторинг задоволеності споживачів потребує оцінки інформації про сприйняття споживачем виконання їх вимог.
В основу закладено процес-цикл «Plan-Do-Check-Act». Цикл (P-D-C-A) – плануй – виконуй – перевіряй – покращуй, який застосовується в середині процесів підприємства.
Політика ПАТ «Торгова корпорація» у сфері якості відповідно до ІСМ включає: пропозицію якісних товарів за прийнятною ціною; постійне удосконалення ІСМ у сфері якості відповідно до вимог ISO; забезпечення закупівлі відповідних запитам споживачів товарів, надання якісних послуг на основі аналізу всіх зацікавлених сторін і постійне покращення процесів; модернізація обладнання, впровадження нових технологій продажів й організації торгово-технологічних процесів, які забезпечують покращення якості обслуговування.
Важливою складовою ІСМ є стандарти обслуговування. Слід констатувати, що вони не є догмою, а лише задають напрям з долею творчості.
Аналіз наявних стандартна дозволив виділити їх основні елементи: місія організації; основні завдання персоналу; основи корпоративної культури; основи кадрової політики; правила роботи торговельного підприємства; виробнича дисципліна; поведінка торговельній залі; організація процесу продажів; правила повернення товарів тощо.
Впровадження стандартів як частини ІСМ забезпечить виконання місії ПАТ на ринку і довготривале його функціонування.

Список використаних джерел
1. ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary [Електронний ресурс]. https://www.iso.org/standard/45481.html
2. ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://www.iso.org/standard/62085.html
3. ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://www.iso.org/standard/60857.html
4. ISO 45001 Occupational health and safety [Електронний ресурс]. – режим доступу: https://www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum