ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Go down

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 1:02 pm

Н.І. Доманцевич, д.т.н, проф.,
О.Р. Конак, магістр
Львівський торговельно-економічний
університет, Україна
nina.domantzevich@gmail.com

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Одна із основних проблем, з якою все частіше зустрічаються високорозвинені країни – це співвідношення високих темпів розвитку виробництва з його негативним впливом на довкілля. Стабільний ріст об’ємів виробництва лакофарбових матеріалів у більшості країн світу ставить лакофарбову промисловість в число галузей, що значною мірою впливають на навколишнє середовище.
Більше половини лакофарбових матеріалів відносяться до групи матеріалів, що містять шкідливі сполуки, передусім органічні розчинники. Шкідливі сполуки (органічні розчинники, ароматичні сполуки, важкі метали та їх сполуки, сикативи тощо) у складі лакофарбових матеріалів виявляють вплив на навколишнє середовище та здоров’я людини, потрапляючи через легені й шкіру у кров, негативно діють на центральну нервову систему, накопичуються в організмі людини, викликаючи алергії, онкологічні та інші захворювання.
Вирішення проблеми безпечності лакофарбових матеріалів у різних країнах відрізняється. Відомо, що у провідних країнах світу затверджують програми, спрямовані на підвищення безпечності та якості лакофарбових матеріалів під час їх виробництва, застосування та експлуатації. Передусім це стосується зниження вмісту летких органічних сполук у складі лакофарбових матеріалів.
У Європі, для забезпечення необхідної нормативної бази використання лакофарбових матеріалів, було прийнято Директиву 1999/13/ЕС щодо обмеження викидів летких органічних сполук при застосуванні органічних розчинників у довкілля та Директиву 2004/42/ЕС про використання органічних розчинників у лакофарбових продуктах. Ці документи вводять обмеження на вміст летких органічних сполук у лакофарбових матеріалах. З початку дії директив усі лакофарбові матеріали, що не відповідають посиленим вимогам відкликають із ринку. Прийняття таких важливих документів сприяє підвищенню відповідальності європейських виробників лакофарбових матеріалів на основі органічних розчинників щодо безпечності продукції [1-2].
В Україні з метою підвищення безпечності довкілля було ухвалено закон “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”, а також у розвиток безпечності лакофарбових матеріалів проект Технічного регламенту “Щодо обмеження вмісту летких органічних сполук у певних категоріях лакофарбових матеріалів” [3].
Для забезпечення реалізації вимог вітчизняної законодавчої та нормативної бази з точки зору екологічної безпечності, необхідно модернізувати виробництво та створювати новий асортимент лакофарбових матеріалів із зменшеним вмістом розчинників.
У світлі вирішення проблеми екологічної безпечності лакофарбових матеріалів важливу роль відводять водно-дисперсійним фарбам через відсутність у складі шкідливих розчинників, зручність отримання покриттів та ряд інших переваг порівняно з матеріалами із органічними розчинниками.
Такі матеріали знаходять застосування для отримання захисно-декоративних покриттів на поверхні мінеральних матеріалів, деревини, гіпсокартонних плит. Водно-дисперсійні фарби використовують з метою захисту будівель і споруд, покращенні санітарно-гігієнічного стану та зовнішнього декоративного оздоблення.
Українськими науковцями проводяться теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на розроблення нових водно-дисперсійних фарб різного цільового призначення із застосуванням вітчизняних мінеральних наповнювачів. Це дає можливість забезпечити потреби споживачів безпечними вітчизняними лакофарбовими матеріалами.
Таким чином, вирішення проблеми отримання нових безпечних лакофарбових матеріалів в Україні повинно базуватися на запровадженні нормативної бази та проведенні комплексних досліджень асортименту та якості.

Список використаних інформаційних джерел
1. Дудла І. Гармонізація вимог до безпечності лакофарбових матеріалів в Україні та ЄС / І. Дудла // Товари і ринки. – 2016. – № 1. – С. 222 - 235. 2. Караваєв Т. А. Водно-дисперсійні фарби: товарознавча оцінка : монографія / Т. А. Караваєв. –– К. : КНТЕУ, 2015. — 288 с. 3. Проект Технічного регламенту "Щодо обмеження вмісту летких органічних сполук у певних категоріях лакофарбових матеріалів". — Режим доступу : http://auvlp.org.ua/news.htm/id-37

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum