ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ БІЛИЗНЯНИХ БАВОВНЯНИХ ТКАНИН

Go down

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ БІЛИЗНЯНИХ БАВОВНЯНИХ ТКАНИН

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 1:00 pm

О. В. Доманова, к. т. н., Михайлова А. Ю.
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна,
Ldomanovapost@gmail.com

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ БІЛИЗНЯНИХ БАВОВНЯНИХ ТКАНИН

Сучасні тенденції розвитку світового виробництва та застосування текстильних матеріалів орієнтовані на тканини, які завдяки комплексу споживчих властивостей, здатні задовольнити певні потреби й вимоги споживачів. Проте вітчизняні виробники вимушені працювати за умов жорсткої конкуренції з боку світових лідерів. Також ряд об’єктивних факторів (фінансова нестабільність підприємств, зростання цін на сировину, енергоресурси тощо) призвели до різкого зменшення випуску тканин в Україні та значних змін у структурі їхнього асортименту [1].
Найбільш місткий сегмент українського ринку текстилю – є ринок бавовняних тканин, їх частка в 2017 р. склала 65 % [1].
В умовах, що склалися, виникла потреба в повній та достовірній інформації про якість товарів, бо дуже часто виробники не дотримуються вимог НД стосовно сировини та технологій виробництва.
На підставі цього було вирішено провести дослідження якості білизняних бавовняних тканин, що надходять до торгової мережі м. Харкова від різних постачальників і представлені як натуральні тканини з бавовни: зразок 1 (Білорусь), зразок 2 (Росія), зразок 3 (Азербайджан), зразок 4 (Туреччина), зразок 5 (Китай), зразок 6 (Франція), зразок 7 (Корея), зразок 8 (Туреччина, Денізлі), зразок 9 (Туреччина, Анкара), зразок 10 (Україна, Чернігів).
Одним із найважливіших показників якості та безпечності тканин є їхні гігієнічні властивості, які характеризуються показниками гігроскопічності, вологості та вологопоглинання [2]. Дослідження гігроскопічності обраних зразків білизняних бавовняних тканин проводили згідно з ГОСТ 3816-81 [3].
На основі отриманих даних можна зробити висновок, що у всіх зразках цей показник занадто низький (0,2 – 1,6%). В деякій мірі на цей показник може впливати нанесення при заключній обробці тканин апретів, але гігроскопічні властивості в основному залежать від природи волокнистого складу матеріалу. Тому це дає можливість стверджувати про наявність значного відсотку синтетичних волокон у їхньому складі. Від гігроскопічності залежить здатність поглинання поту, що виділяється шкірою людини. При низькій гігроскопічності зменшується здатність захищати тіло від різкого впливу температури навколишнього повітря.
Найкращу вологопоглинаючу здатність (62,5 %) та вологість (10 %) виявив зразок тканина виробництва Китай. За цими показниками можна зробити припущення що при виробництві цієї тканини частина бавовни була замінена віскозою, яка має здатність до утримання вологи.
За ДСТУ 4239:2003 регламентується рівень шкідливих речовин, а також гігієнічні вимоги до текстильних матеріалів. З цих показників визначали рН, стійкість фарбування до дії «поту» та прання [4].
Стійкість забарвлення матеріалу оцінюють в балах за ступенем забарвлення білої міткалевої тканини. При цьому 1 бал означає низьку, а 5 балів - високий ступінь стійкості забарвлення
Зразки тканин з Китаю та Туреччини (Денізлі) отримали низький бал 3 та 2. До дії прання всі досліджувані зразки були стійкими. Після завершення випробування зберегли початковий колір і малюнок.
Згідно з встановленими вимогами рН білизняних бавовняних тканин повинне знаходитись в межах від 4,0 до 7,5. Перевищення норми може призвести до подразнення шкіряного покрову тіла людини та погіршення загального стану здоров’я. Тканини виробництва Китаю та Туреччини перевищують зазначену норму. Такі результати можуть свідчити про те, що виробники використовували неякісні барвники, або були порушення технологічного процесу під час виробництва.
На основі проведених досліджень можемо зробити висновок, що вимогам діючих стандартів повністю відповідають лише 4 тканини, які вироблені в Білорусії, Азербайджані, Кореї, Франції.

Список використаних інформаційних джерел
1. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Додонкін Ю. В. Асортимент, властивості і оцінка якості тканин / Ю. В. Додонкин, С. М. Кирюхин. – М. : Легка індустрія, 2010. – 192 с.
3. Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств: ГОСТ 3816-81. – [Дата введения 1981-07-28].- М.: Межгосударственный стандарт, 1981. – 12 с.
4. Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги: ДСТУ 4239:2003. – [Чинний від 2004-10-01 ] – Держстанжарт України, 2004. – 22 с.

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum