ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕЛЕВІЗОРІВ

Go down

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕЛЕВІЗОРІВ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 12:49 pm

Н.В. Константінова, викладач товарознавчих дисциплін
Криворізький державний комерційно-економічний технікум
Україна
natali-kosta04@ukr.net

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ОЦІНКИ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕЛЕВІЗОРІВ

Економічна криза, конкуренція на товарних ринках, у тому числі складно-технічних товарів, призвели до активної орієнтації промислових та торговельних підприємств на маркетингову діяльність щодо вивчення ринку споживачів, урахування їх асортиментних переваг, знання мотивацій прийняття купівельних рішень.
Аналіз даних соціологічних досліджень, які публікувались в літературі, свідчать, що вони спрямовані головним чином на вивчення чинників попиту, які формують видовий асортимент складнотехнічних товарів. Менше уваги приділяється якості товарів, вона майже не розглядається як один із чинників формування асортименту. Поверхнево вивчаються вимоги до якості і надійності побутової відеоапаратури.
Актуальність соціологічної оцінки споживних властивостей та якості телевізорів обумовлена насиченням українського ринку відеоапаратури та важливістю вивчення вимог до її якості з боку споживача. Виходячи із цього, було розроблено відповідні анкети з урахуванням вимог до якості складно-технічних товарів, що існують у спеціальній літературі та опитано близько 200 респондентів (покупців мереж магазинів побутової електроніки «COMFY», «Ельдорадо», «Фокстрот» м. Кривого Рогу).
При проведенні першого етапу дослідження визначався соціальний склад споживачів, вік, рівень освіти, забезпеченості.
Соціальний склад респондентів охопив практично всі категорії споживачів та виглядає таким чином: середньостатистична родина, як правило, із чотирьох осіб – становить найбільшу частку загальної кількості (37%). Далі – родина із трьох і двох осіб, частка великих родин (більше чотирьох осіб) є значно меншою. Опитуванням біли охоплені всі вікові групи населення, старшого 16 років. Найбільшу питому вагу (88 %) становили респонденти до 30 років, оскільки цей сегмент споживачів телевізорів є найбільш численним.
Наступним етапом було вивчення та узагальнення вимог споживачів до якості сучасної телеапаратури з урахуванням рівня професійної компетентності респондентів (що для групи побутової відеоапаратури є дуже важливим фактором формування споживацьких переваг).
Результати визначення характеру розподілу споживачів залежно від їхньої технічної компетентності щодо телевізорів наступні: «професіонали», що читають схеми, самі проводять частковий ремонт і модернізацію апарата – близько 3%; «напівпрофесіонали», що вміють усунути дрібні неполадки, провести настройку, замінити деякі деталі – близько 30%, «аматори», що вміють тільки управляти роботою апарата за інструкцією – близько 67%.
Щодо питань якості телевізорів, то вивчалися в першу чергу наступні показники: терміни експлуатації, частота ремонтів впродовж гарантійного терміну та за період загальної експлуатації, трудомісткість ремонту та його вартість залежно від складності.
Споживачі відзначають, що в їхніх телевізорах переважав дрібний (заміна окремих деталей вдома) і середній (вихід з ладу окремих вузлів) ремонт (відповідно 67% і 26%). Лише близько 7% вказують на крупний ремонт в сервісних центрах. При цьому найбільш поширеними були порушення в якості зображення (25%), функцій управління та налаштовування (19%), звуку (17%).
При оцінці споживних властивостей телевізорів споживачі визначали пріоритети серед наступних показників: функціональні, ергономічні, естетичні, надійність в експлуатації, показники безпеки.
З’ясовано, що найбільше значення мають показники надійності в експлуатації (59%), при чому серед показників надійності на перше місце поставлено безвідмовність (70%) а потім довговічність, ремонтопридатність і збережуваність. У ремонтопридатності споживачів хвилює тривалість і трудомісткість ремонту.
Серед функціональних показників абсолютну перевагу надано якості виконання основної функції (80% відповідей). Приблизно однаково респонденти цінують такі функціональні показники, як універсальність та досконалість виконання додаткових функцій.
В групі ергономічних показників на перше місце поставлено зручність управління.
Також з’ясовано, що практично 99% респондентів віддають перевагу телевізорам імпортного виробництва через низькі технічні та естетичні характеристики вітчизняної продукції. Пріоритетні бренди - практично всі світові лідери відеотехніки, однак найбільш популярними виявилися телевізори Samsung, Funai, Panasonic, JVC.
Отже, в результаті визначення вагомості найважливіших для середнього споживача критеріїв вибору телевізору, маємо наступне: перше місце посідає надійність в експлуатації, друге місце - тривалість гарантійного терміну (в цьому проглядається вплив психологічного чинника: чим довший гарантійний термін служби телевізора, тим він надійніший). Істотні споживацькі вимоги стосуються зручності управління та комфорту при експлуатації (третє місце), а також зовнішнього вигляду та дизайну телевізора (четверте місце).
Також, за результати опитування з’ясовано, що українського споживача влаштовує достатньо широкий діапазон цін на телеапаратуру і будь-яка цінова категорія матиме своїх покупців.
Висновки. Важливим моментом управління якістю є безперервний зв'язок зі споживачем, який дозволяє вивчати потреби і характер попиту на телевізори, дає уявлення про експлуатаційні переваги і недоліки телевізорів.
Вивчення споживчих оцінок асортименту та якості телевізорів створює можливість більш обґрунтованого формування і корегування асортименту телевізорів і заходів щодо підвищення їх якості.
За допомогою соціальних досліджень було з’ясовано, що споживача перш за все цікавить надійність телевізорів. Адже він добре розуміє, що всі номінальні параметри, всі технічні характеристики телевізорів указують по суті лише на його технічні можливості й проявляються лише в процесі експлуатації. Таким чином, телеапаратура повинна мати не тільки високі початкові технічні характеристики, але й здатність зберігати їх протягом усього терміну експлуатації.
Тому саме питанням надійності телевізорів, аналізу причин, що викликають відмови в їх роботі необхідно приділяти велике значення як в сфері виробництва, так і в сфері торгівлі.

Список використаних інформаційних джерел:
1. Брейс А. Анкетирование. Разработка опросных листов, их роль и значение при проведении рыночных исследований. / Айан Брейс - Пер. с англ. – М.: Balance Business Books, 2015. – 336 с. 2.Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 5-е европ. изд. – Издательский дом «Вильямс», 2017. – 752 с. 3. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А.Виноградов та ін. – К.: Навч.-метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 422 с. 4. Нареш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 4-е издание. – Издательский дом «Вильямс», 2017. – 1184 с. 5. Інтернет-ресурс: http://www.marketing.net.ua/ Metodologia_zboru_ pervinnoi_marketingovoi_informacii/

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum