ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙ НА БАЗІ ВТОРИННИХ ПОЛІМЕРІВ

Go down

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙ НА БАЗІ ВТОРИННИХ ПОЛІМЕРІВ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 12:48 pm

Н.І. Доманцевич, д.т.н, проф.,
Б.П. Яцишин, д.т.н., проф.,
М.М. Кріль, аспірант
Львівський торговельно-економічний
університет, Україна
nina.domantzevich@gmail.com

ФОРМУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙ НА БАЗІ ВТОРИННИХ ПОЛІМЕРІВ

Сучасна промисловість виготовляє ряд товарів із полімерних матеріалів (у тому числі і одноразового використання), які після використання поповнюють значні обсяги відходів, але оскільки швидко вони не розкладаються, то поряд із іншими відходами, стають глобальною проблемою для довкілля. Щорічно кількість полімерних відходів збільшується на 3 %. Поряд із зростанням обсягів виробництва полімерної продукції гостро постає також питання зменшення природних ресурсів.
Одним із найбільш ефективних та дієвих шляхів вирішення даних проблем є вторинна переробка полімерних відходів (рециклінг) і подальше використання продуктів цієї переробки у нових циклах виробництва і споживання. Таким чином, рециклінг дозволяє повернути вторинні полімерні матеріальні ресурси у сферу виробництва і споживання; скоротити споживання первинних ресурсів довкілля; значною мірою знизити потік відходів на полігонне захоронення і спалювання (зменшити навантаження на навколишнє середовище); значно зменшити собівартість вторинної полімерної сировини (підвищити її конкурентоздатність на ринку) [1 - 2].
Відходи пластмас з метою переробки у регранулят збирають у вигляді лому, бракованих виробів, обрізків листів, дробленого матеріалу, плівки, будь-яких неліквідів пластмас. Процес переробки включає сортування відходів за видами пластмас, подрібнення однорідних відходів до розмірів, достатніх для подальшої переробки, миття у воді отриманого матеріалу від забруднень і домішок, сушіння відмитого матеріалу, гранулювання в екструдері. Сировина із вторинного полімеру коштує дешевше.
Вторинна переробка виробів із полімерів є найбільш ефективним і безпечним способом їх утилізації. Недоліком отриманих вторинних полімерів є понижені фізико-механічні характеристики внаслідок проходження процесів старіння, як виявляють вплив на зміну структури і властивостей. Тому важливими є роботи із розроблення полімерних композитів на основі вторинних полімерів та їх подальше використання.
Як об’єкти дослідження було обрано матеріали на основі первинного та вторинного поліетилену високого та низькому тиску (марок ПЕ2НТ 22-12, ПЕНТ277-73, 10802-020, 15803-020). Використання поліетилену як полімерної основи обумовлено його високими фізико-механічними характеристиками (високий опір надриву, надрізу, високі показники міцності під час розтягування і видовження під час розриву, термомеханічні показники, висока еластичність), технологічними та хімічними властивостями, а також задовільними бар’єрними характеристиками (низькі значення показників водо-, та паро- та газопроникності). У складі полімерної кількість вторинного поліетилену знаходилась у межах 30-90 %.
З метою полегшення переробки і сприяння суміщенню компонентів з основою до складу полімерної матриці вводилися пластифікатори до ваг. 5,0 % ДОФ та 0,4 - 1,0 % силіконової змазки.
Забезпечення формування структури і властивостей виробів із полімерних матеріалів, захисту від дії світла, зниження початкових фотохімічних і вторинних термічних процесів досягається введенням до складу композиції світлостабілізаторів (до 2,0 %). Застосування барвників (до 1,0 %) та супер-концентрату чорного (1,5 %) дозволяло отримати різні кольори, максимальну непрозорість і стійкість до ультрафіолетових променів. Для зменшення сили тертя і адгезії полімерного матеріалу у процесі виробництва додавали сліп СА-002 1,0 ваг. %.
Використання вторинної сировини у композиційному складі виробу приводить до незначного зменшення механічних характеристик матеріалу – ударної в’язкості, межі міцності на згин та межі міцності на розривання, проте введення до складу композиції додатків приводить до зростання механічних характеристик.
Таким чином, дослідження впливу додатків на властивості пластичних мас є необхідною умовою визначення областей застосування матеріалів, виготовлених із відходів.

Список використаних інформаційних джерел
1. В.М. Шаповалов, Многокомпонентные полимерные системы на основе вторичных материалов / В.М, Шаповалов, З.Л. Тартаковский - Гомель: ИММС НАН Беларуси, 2003. - 262 с. 2. Доманцевич Н.І. Проблеми та перспективи використання вторинних полімерних матеріалів / Доманцевич Н.І., Яцишин Б. П., Микитів Н. С., Кріль М. М.  // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – Вип. 17. – С. 21 – 28. – (Технічні науки).

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum