МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Go down

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 12:31 pm

В.М. Бондаренко, к.е.н., доцент
ВНЗУ «Полтавський університет
економіки і торгівлі», м. Полтава
vika_bondarenko1982@ukr.net

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Важливою складовою стабілізації роботи підприємств та усіх учасників ринкових відносин є маркетингова діяльність – як одна із сфер господарської діяльності пов’язана експортом та імпортом товарів, послуг, виходом підприємств, організацій на зовнішній ринок. Неможливо уявити успішне підприємство, яке б розвивалося без застосування маркетингових принципів, інструментів, концепцій. Сучасний маркетинг – це особлива галузь економічної науки, яка займається вирішенням проблем раціоналізації у широкому розумінні шляхом розробки відповідного інструментарію. Говорячи про значення маркетингу, насамперед слід підкреслити, що він дозволяє фірмам краще пристосовуватися до умов ринкової економіки. Ніколи виробники розвинутих країн не були в такій складній ситуації, як нині. Адже всі ринки розподілені між виробниками і насичені різноманітними товарами. За цих умов важко проводити підприємницьку діяльність, перемагати у конкурентній боротьбі. Розуміючи велику роль маркетингової діяльності, підприємці все більше уваги приділяють її розвитку [1].
Успішна робота підприємств промисловості в умовах нестабільного зовнішнього середовища значною мірою залежить від результативності їх інноваційної діяльності та обґрунтованості стратегій соціально-економічного розвитку [5]. Консьюмерізація, як одна з головних тенденцій економічного зростання і взаємодії підприємств зі споживачами в розвинених ринкових країнах, вимагає від суб’єктів господарювання приділення значної уваги створенню усталених інформаційних зв’язків із зовнішнім середовищем взагалі й з споживачами зокрема, які повинні будуватися на використанні й обміні даними про товари, що вони випускають або передбачають виробляти. Для того, щоб вирішити питання про доцільність виробництва продукції, підприємства повинні знати уподобання та очікування споживачів, тобто мати інформацію про те, чи буде ця продукція привабливою на ринку і чи зможе її виробництво забезпечити йому отримання усталеного прибутку в найближчій перспективі. Сучасний ринок товарів – це система, в якій ринковий механізм (ціна, попит, пропозиція) є основним засобом координації у сфері виробництва товарів та розподілу їх серед споживачів. Останні роки характеризуються поліпшенням ситуації на ринку товарів. Проте ринок є недовершеним, попит на товари задовольняється не за рахунок збільшення виробництва продукції, а формується в умовах низької платоспроможності населення [2].
Проблеми маркетингової діяльності, споживацької привабливості досліджували такі науковці, як Котлер [2], Енджел Дж.Ф., Блекуелл Р.Д., Мініард П.У., Фоксол Т., Голдсміт Р., Браун С. та інші.
Розвиток економіки України в умовах її трансформації багато в чому обумовлюється здатністю промислових підприємств приймати обґрунтовані рішення щодо організації виробництва та реалізації промислової продукції, оновлення її асортименту і номенклатури, стимулювання попиту та просування товару до кінцевих споживачів. Причиною негативних явищ в українській промисловості є не тільки її техніко-технологічна відсталість та надмірні витрати на виробництво і реалізацію, але й відсутність, у ряді випадків, достатньої уваги з боку підприємств до інтересів та потреб споживачів, тобто до вирішення проблеми забезпечення високого рівня споживацької привабливості продукції [3]. У маркетинговій діяльності сучасного підприємства-товаровиробника вирішення проблеми формування конкурентних переваг пов‘язано з плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій по створенню таких характеристик продукції, які роблять її постійно цінною для споживачів і тим самим задовольняють ті або інші їхні потреби, забезпечуючи при цьому відповідний прибуток підприємства. Тому проведення оцінки привабливості продукції є важливим етапом для створення конкурентних переваг підприємства.
Найбільш важливу роль у діяльності підприємства відіграють товарні пропозиції, тому що вони є вирішальними з точки зору основного призначення підприємства – задовольняти потреби потенційних споживачів [4]. Маркетинг є основою розвитку підприємства та забезпечує управління на підприємстві за багатьма напрямками: маркетингова концепція управління підприємством спрямовує його діяльність на виявлення, розвиток та задоволення різноманітних потреб споживачів; маркетинговий підхід до визначення характеру реакції ринку на фактори маркетингового комплексу створює можливість для прогнозування ефекту; маркетингова інформація може бути джерелом знань, ідей, а також забезпечує прогнозне оцінювання ефекту, планування виробничого процесу; маркетинг формує уявлення про вигляд продукції, що буде запропонована споживачам, засоби та умови її пропозиції. Товарна політика існує у формах ідеї нового товару, його концепції та існуючої товарної пропозиції [5]. Ідея товару визначає загальні риси його привабливості для споживачів та технологічні принципи його виготовлення. Концепція товару передбачає чітке формулювання всіх його властивостей, які мають значення для споживачів, а також визначення основних технологічних характеристик виробництва.
Отже, маркетингове забезпечення споживацької привабливості товарів промислового призначення нині є важливим не тільки для підприємств, які займаються виробництвом продукції, але й для споживачів.

Список використаних інформаційних джерел
1. Бондаренко В.М. Роль маркетингу в системі управління підприємством / В.М. Бондаренко //Економіка. Управління. Інновації. Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДУ, 2015. – № 2 (14).
2. Котлер Ф. Маркетинг 3.0.: от продуктов к потребителям и далее к человеческой душе / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиаван. – М.: Эксмо, 2011. – 240 с.
3. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей: монографія / О.С. Посыпанова. – Калуга : Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. – 296 с.
4. Д.В. Райко, Л.М. Цейтлін. Маркетингове забезпечення споживацької привабливості товару промислового призначення. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2016, № 1.
5. Грищенко О.Ф. Дослідження сутності проблеми: місце та роль в процесі розроблення та прийняття маркетингових інноваційних рішень / О.Ф. Грищенко // Ефективна економіка. – 2012. – № 7.

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Re: МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 12:32 pm

Admin wrote:  В.М. Бондаренко, к.е.н., доцент
ВНЗУ «Полтавський університет
економіки і торгівлі», м. Полтава
 vika_bondarenko1982@ukr.net

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЦЬКОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВАРУ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Важливою складовою стабілізації роботи підприємств та усіх учасників ринкових відносин є маркетингова діяльність – як одна із сфер господарської діяльності пов’язана експортом та імпортом товарів, послуг, виходом підприємств, організацій на зовнішній ринок. Неможливо уявити успішне підприємство, яке б розвивалося без застосування маркетингових принципів, інструментів, концепцій. Сучасний маркетинг – це особлива галузь економічної науки, яка займається вирішенням проблем раціоналізації у широкому розумінні шляхом розробки відповідного інструментарію. Говорячи про значення маркетингу, насамперед слід підкреслити, що він дозволяє фірмам краще пристосовуватися до умов ринкової економіки. Ніколи виробники розвинутих країн не були в такій складній ситуації, як нині. Адже всі ринки розподілені між виробниками і насичені різноманітними товарами. За цих умов важко проводити підприємницьку діяльність, перемагати у конкурентній боротьбі. Розуміючи велику роль маркетингової діяльності, підприємці все більше уваги приділяють її розвитку [1].
Успішна робота підприємств промисловості в умовах нестабільного зовнішнього середовища значною мірою залежить від результативності їх інноваційної діяльності та обґрунтованості стратегій соціально-економічного розвитку [5]. Консьюмерізація, як одна з головних тенденцій економічного зростання і взаємодії підприємств зі споживачами в розвинених ринкових країнах, вимагає від суб’єктів господарювання приділення значної уваги створенню усталених інформаційних зв’язків із зовнішнім середовищем взагалі й з споживачами зокрема, які повинні будуватися на використанні й обміні даними про товари, що вони випускають або передбачають виробляти. Для того, щоб вирішити питання про доцільність виробництва продукції, підприємства повинні знати уподобання та очікування споживачів, тобто мати інформацію про те, чи буде ця продукція привабливою на ринку і чи зможе її виробництво забезпечити йому отримання усталеного прибутку в найближчій перспективі. Сучасний ринок товарів – це система, в якій ринковий механізм (ціна, попит, пропозиція) є основним засобом координації у сфері виробництва товарів та розподілу їх серед споживачів. Останні роки характеризуються поліпшенням ситуації на ринку товарів. Проте ринок є недовершеним, попит на товари задовольняється не за рахунок збільшення виробництва продукції, а формується в умовах низької платоспроможності населення [2].
Проблеми маркетингової діяльності, споживацької привабливості досліджували такі науковці, як Котлер [2], Енджел Дж.Ф., Блекуелл Р.Д., Мініард П.У., Фоксол Т., Голдсміт Р., Браун С. та інші.
Розвиток економіки України в умовах її трансформації багато в чому обумовлюється здатністю промислових підприємств приймати обґрунтовані рішення щодо організації виробництва та реалізації промислової продукції, оновлення її асортименту і номенклатури, стимулювання попиту та просування товару до кінцевих споживачів. Причиною негативних явищ в українській промисловості є не тільки її техніко-технологічна відсталість та надмірні витрати на виробництво і реалізацію, але й відсутність, у ряді випадків, достатньої уваги з боку підприємств до інтересів та потреб споживачів, тобто до вирішення проблеми забезпечення високого рівня споживацької привабливості продукції [3]. У маркетинговій діяльності сучасного підприємства-товаровиробника вирішення проблеми формування конкурентних переваг пов‘язано з плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій по створенню таких характеристик продукції, які роблять її постійно цінною для споживачів і тим самим задовольняють ті або інші їхні потреби, забезпечуючи при цьому відповідний прибуток підприємства. Тому проведення оцінки привабливості продукції є важливим етапом для створення конкурентних переваг підприємства.
Найбільш важливу роль у діяльності підприємства відіграють товарні пропозиції, тому що вони є вирішальними з точки зору основного призначення підприємства – задовольняти потреби потенційних споживачів [4]. Маркетинг є основою розвитку підприємства та забезпечує управління на підприємстві за багатьма напрямками: маркетингова концепція управління підприємством спрямовує його діяльність на виявлення, розвиток та задоволення різноманітних потреб споживачів; маркетинговий підхід до визначення характеру реакції ринку на фактори маркетингового комплексу створює можливість для прогнозування ефекту; маркетингова інформація може бути джерелом знань, ідей, а також забезпечує прогнозне оцінювання ефекту, планування виробничого процесу; маркетинг формує уявлення про вигляд продукції, що буде запропонована споживачам, засоби та умови її пропозиції. Товарна політика існує у формах ідеї нового товару, його концепції та існуючої товарної пропозиції [5]. Ідея товару визначає загальні риси його привабливості для споживачів та технологічні принципи його виготовлення. Концепція товару передбачає чітке формулювання всіх його властивостей, які мають значення для споживачів, а також визначення основних технологічних характеристик виробництва.
Отже, маркетингове забезпечення споживацької привабливості товарів промислового призначення нині є важливим не тільки для підприємств, які займаються виробництвом продукції, але й для споживачів.

Список використаних інформаційних джерел
1. Бондаренко В.М. Роль маркетингу в системі управління підприємством / В.М. Бондаренко //Економіка. Управління. Інновації. Електронне наукове фахове видання Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДУ, 2015. – № 2 (14).
2. Котлер Ф. Маркетинг 3.0.: от продуктов к потребителям и далее к человеческой душе / Ф. Котлер, Х. Картаджайя, А. Сетиаван. – М.: Эксмо, 2011. – 240 с.
3. Посыпанова О.С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей: монографія / О.С. Посыпанова. – Калуга : Изд-во КГУ им. К.Э. Циолковского, 2012. – 296 с.
4. Д.В. Райко, Л.М. Цейтлін. Маркетингове забезпечення споживацької привабливості товару промислового призначення. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2016, № 1.
5. Грищенко О.Ф. Дослідження сутності проблеми: місце та роль в процесі розроблення та прийняття маркетингових інноваційних рішень / О.Ф. Грищенко // Ефективна економіка. – 2012. – № 7.

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum