ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЮВА[center][/center]ЛЬНОГО ПАПЕРУ

Go down

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЮВАЛЬНОГО ПАПЕРУ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 12:22 pm

Admin wrote:
С.С. Стретович, асистент,
Л.А. Коптюх, д.т.н., професор,
Л.В. Андрієвська, к.т.н., доцент,
Т.Г. Глушкова, к.т.н., доцент,
Київський національний торговельно-економічний університет
Україна
stretovichss@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЮВАЛЬНОГО ПАПЕРУ

Копіювальний папір – папір, виготовлений шляхом нанесення на один бік паперу-основи тонкого шару фарби, що не висихає. Використовується для одержання копій [1].
Для даного виду паперу відсутніми є вимоги щодо високого значення показника білості та непрозорості. Тому основною сировиною для виготовлення копіювального паперу є небілена целюлоза з хвойних порід деревини. Адже в процесі вибілювання целюлози під дією відбілювальних речовин відбувається прогресуюче окиснення целюлози, що активізується під дією світла та температури і призводить до поступового руйнування (деструкції) целюлозного матеріалу; зниження його здатності до набухання у воді, пластичності, зростання крихкості, що вимагає особливих вимог до умов розмелювання, особливо для виготовлення паперу, до композиції якого вводять мінеральний наповнювач. Тому для виготовлення копіювального паперу перевагу надають саме небіленій целюлозі.
Варто зазначити, що в паперову композицію для виготовлення копіювального паперу не обов’язково вводити мінеральний наповнювач, так як його частки знижують число контактів волокон між собою. Це, у свою чергу, призводить до зниження сили зв’язку між ними, а, відповідно, і зниження механічної міцності паперу на стадії технологічного процесу його виготовлення.
Маса паперу-основи для копіювального паперу є значно меншою від маси паперу для писання або друку, що вимагає інших способів підготовки паперової маси: особливих умов розмелювання і ступеня помелу целюлозних волокон. Крім того на його поверхню з одного боку наносять шар фарби, що не висихає.
Тому метою проведених досліджень було знайти той рівень ступеня помелу целюлози з хвойної і листяної деревини, який забезпечив би найкращі умови отримання паперу з рівномірною структурою за розміщенням волокон.
За результатами проведених досліджень було встановлено, що для виготовлення паперу-основи для копіювального паперу целюлозу листяних порід необхідно розмелювати до ступеня помелу 45 °ШР, а целюлозу з хвойних порід деревини   до ступеня помелу 86°ШР (для забезпечення умов зазначених вище: низької маси паперу площею 1 м2 і меншої товщини). Розмелювання целюлозних волокон значною мірою впливає на показник білості паперу: з підвищенням ступеня помелу целюлози білість виготовленого паперу знижується як для целюлози з хвойної деревини, так і для целюлози з листяної деревини. Крім того розмелювання до високого ступеня помелу, а саме вище 44 °ШР, знижує щільність паперу і призводить до зростання показника вбирної (поглинання) здатності, щодо вологи папером, що є небажаним ефектом для копіювального паперу.
Розмелювання целюлози з листяної деревини до 45°ШР призводить до значного укорочення і так коротких волокон, що сприяє значному зростанню пористості, а відповідно і вбирної здатності виготовленого з них паперу. А це є небажаним для цього виду паперу.
Слід також зазначити, що розмелювання небіленої сульфатної целюлози значною мірою відрізняється від розмелювання целюлози, що піддавалась процесу вибілювання і яка призначена для виготовлення таких видів паперу, як папір для писання, друку або упакувальний. Небілена сульфатна целюлоза містить підвищений вміст геміцелюлозної фракції, а саме пентозанів і лігніна, які відсутні у біленої целюлози. Зниження в біленій целюлозі вмісту пентозанів призводить до різкого зниження пластичності і міцності волокон, зростання крихкості, і як результат, зниження механічної міцності паперу.
Виходячи з цього, запропоновано провести процес розмелювання целюлози таким чином, щоб досягти фібрилювання целюлозних волокон з мінімальним руйнуванням за рахунок отримання додаткової кількості тонких волоконець, розщеплених на фібрили і мікро фібрили, і створити каркас або сітку волокон для зв’язування часток наповнювача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Тлумачний словник термінів целюлозно-паперового виробництва [укл. В.А. Сологуб, ред. О.Л. Рудь].– К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 299 с.
2. Снижение масси 1 м² типографской бумаги./ А. Ершов и др// Бумажная промышленность. – 1981 − №2 – С.3-4Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum